logo Umenie a Výskum Kontakt
cultcode

Cultcode - Inštitút vizuálneho umenia

Od počiatku projektu sú východiskové ciele založené na budovaní základne pre tvorbu v oblasti vizuálneho umenia. Od roku 2003 do roku 2008 sa úloha projektu orientovala na pokrytie podpory umeleckej tvorby v priestore internetu a reklamy. Po roku 2008 do roku 2012 sa projekt s malými prestávkami sústreďoval na vydávanie internetového časopisu. Táto blogová platforma mala za ciel mapovať euro-americké vizuálne umenie a výskum v oblasti aplikovania internetového marketingu v oblasti kultúry. Spomenuté obdobie priamo korešpondovalo s vybudovaním festivalovo-databázovej platformy New Media Explorer , ktorá bola priamo podporovanou vládou USA. Cultcode sa okrem iného intenzívne zapájal do vydavateľskej a reklamnej činnosti pre kreatívny priemysel a kultúru. Platforma inštitútu vizuálneho umenia vznikla v roku 2013 a prvé projekty uzreli svetlo sveta o rok neskôr. Využitie získaných poznatkov bolo pre určenie kurzu kľúčové. Formulácia hlavného vplyvu bola jasná, tvorba v priestore vizuálnej kultúry a aktivizovať prirodzenú syntézu vedeckých poznatkov a technologických postupov. Tieto vplyvy dotvárajú spôsoby ako popisovať svet, ktorý žijeme. Budovanie podpornej základne pre pôvodnú autorskú tvorbu umelcov, vedcov a inštitúcii v oblasti vizuálneho umenia stala našou prioritou.
Od roku 2016 sa väčšina procesov inštitútu zameriava na výskum v oblasti tvorby otvoreného diela a šíreniu myšlienky D.I.Y. Paralelne s hlavným smerovaním pre spomenuté obdobie inštitút rozvíja projekty smerujúce k podpore trvalo udržateľného rozvoja, kooperácie so sektorom kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vytváranie zbierkových fondov, šírenie princípu rešpektovania potrieb a práv budúcich generácii ako vnútorného rozvojového potenciálu namiesto mechanicky importovaného rozvoja sociálnej a kultúrnej identity.